T.C.
ELAZIĞ
ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

DUYURU

 

          - 2018 Yılı Bilirkişilik başvurusunda bulunan Bilirkişilerden, Gaziantep Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanlığınca talepleri kabul edilenler, Talepleri Kabul edilmeyenler ve Eksik Evrak ile başvuruda bulunanlara ilişkin listeler aşağıda yayınlanmış olup, 2018 Yılı Bilirkişi listelerine kabul edilenlerin Bilirkişi yeminlerinin 27/12/2017 tarihi saat 09:00 da Elazığ Adliyesi Komisyon Başkanlığınca yaptırılacağı, eksik evrak listesinde isimleri bulunan Bilirkişi adaylarının ilan tarihinden itibaren en geç 15 (onbeş) gün içerisinde eksik evraklarını ikmal ederek Başkanlığımıza teslim etmeleri gerektiği hususu, başkaca herhangi bir tebligata mahal verilmeksizin ilanen tebliğ olunur. 26/12/2017

-2018 Yılı Bilirkişi Başvurusu Kabul Edilenlerin Listesi

-2018 Yılı Bilirkişi Başvuru Evrakı Eskik Olanların Listesi

-2018 Yılı Bilirkişi Başvurusu Red Edilenlerin Listesi