T.C.
ELAZIĞ
ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

DUYURU

 

          

Komisyonumuzca 16/01/2017 tarihinde yapılan 3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanununa kapsamında görev yapıp görevinden kendi isteği ile istifa etmiş adaylar için İnfaz ve Koruma Memurluğu mülakat sonuçları duyurumuz ekinde yayınlanmıştır. Ekli listede başarılı olan adayların aşağıda belirtilen belgelerle birlikte en geç 27/01/2017 tarihine kadar Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığımıza şahsen başvurması ya da bulundukları il Cumhuriyet Başsavcılıkları aracılığı ile gönderilmeleri gerekmektedir. Şahsi postalar kabul edilmeyecektir.
İlanen duyurulur. 16/01/2017

İSTENİLEN BELGELER;

1) Öğrenim Belgesi (Diploma) aslı veya sınav birimi ya da ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği,
2) İki adet vesikalık fotoğraf,
3) Mal bildirimi (Örnek form ektedir.)
4) 2 adet nüfus cüzdan fotokopisi
5) Başka kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü olmadığına dair dilekçe (Örneği ektedir.)
6) Eş durum belgesi (örnek form ektedir.)
7) Tam Teşekküllü Bölge Devlet Hastanelerinden alınan Sağlık Kurulu Raporu (Sağlık kurulu raporunda aşağıda belirtilen hususların belirtilmesi gerekmektedir.)
(Adalet Bakanlığı Memur, Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin özel Şartlar 6-18/c maddesinde bulunan şartları taşıdığını belgeleyen, ilgili madde gereğince, rapor metninde; "görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığının" belirtilmesi gerekmektedir.)

 

Mülakat Sonuçları için tıklayınız.

Başka kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü olmadığına dair dilekçe örneği

Mal Bildirimi örneği

Eş durum belgesi örnegi