T.C.
ELAZIĞ
ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

DUYURU

 

          - 2018 Yılı Tercüman Bilirkişiliğine başvuruda bulunan Bilirkişilerden, talepleri kabul edilenlere ait Başkanlığımızca tanzim edilen liste aşağıda yayınlanmış olup, bilgilerinde yanlış ve eksiklik olanların en geç 23 Kasım 2017 gününe kadar Başkanlığımıza müracaat ederek düzeltmeleri gerekmektedir.

- Listeye kabul edilen Bilirkişilere 23 Kasım 2017 tarih ve saat 09:00 da Elazığ Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığında Yemin Yaptırılacaktır.

- Listeye kabul edilen Bilirkişiler 23 Kasım 2017 tarihine kadar mazeret bildirmeleri durumunda 30 Kasım 2017 tarihinde yemin yaptırılacaktır.

- Yemine katılacak olan Bilirkişilerin Yemin günü nüfus cüzdanları ile yemine gelmeleri gerekmektedir.

- Listeye kabul edilen Bilirkişilerden Yemine katılmayanlar listeden çıkartılacaktır. Bilgi edinilmesi rica olunur.13/11/2017

-2017 Yılı Başvurusu Kabul edilen Tercüman Bilirkişi Listesi