T.C.
ELAZIĞ
ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

DUYURU

 

          Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce Komisyonumuza verilen izin doğrultusunda 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa tabi olarak görev yapmış ve kendi isteği ile sözleşmesini fesh etmiş olanlar için alımı yapılacak İnfaz ve Koruma Memurluğu sınavına başvuran adayların başvuru durumlarını gösterir aday tespit listesi ve Komisyonumuzca başvurusu red edilenlere ilişkin kararımız duyurumuz ekinde yayınlanmıştır.
          Ekli aday tespit listesinde adı geçenlerin boy-kilo ölçümü için 04/01/2017 tarihinde saat 08.30'da aşağıda yazılı belgeler ile Komisyon Başkanlığımıza hazır bulunmaları gerekmektedir.
          İlanen duyurulur. 30/12/2016

İSTENİLEN BELGELER;

 

1)4 Adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu (form örneği için tıklayınız)
2) 4 Adet Vukuatlı nüfus kayıt örneği,
3) 4 Adet nüfus cüzdan sureti

 

 

Boy-Kilo ölçümüne katılacaklara ait Aday Tespit Listesi için tıklayınız..

Başvurusu red edilenlere ilişkin kararı görmek için tıklayınız.