Elazığ Adli Yargı Adalet Komisyonu olarak Çemişgezek Adliyesi ziyaret edildi