OSMAN KÖSE
Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı
RESMİ KURUMLAR
Mahkeme Yönetim Sistemi

       Projenin temel amacı, Avrupa Birliğindeki en iyi uygulamalar göz önünde bulundurularak yargının mevcut iş yükünü azaltacak, Yargılama süreci içerisinde yer alan bürokratik işlemlerin tekrarlanmasını, iş yükünün artmasını, yargılama süresinin uzamasını önleyecek, kişilerin yargıya yaptıkları başvurularda daha etkin sonuçlar almalarını sağlayacak bir mahkeme yönetim sisteminin ve bu sisteminin işlemesini sağlayacak teknik alt yapının kurulması ayrıca söz konusu sistemi etkin ve süratli bir şekilde sürdürebilecek donanıma sahip bir personel kadrosunun eğitilmesinin sağlanmasıdır.

       Proje kapsamında Elazığ Adliyesi'nde danışma masası, ön bürolar ve tarama merkezleri 05/07/2012 tarihinde kurularak faaliyete geçirilmiştir. Proje kapsamında oluşturulan danışma masasında 2 zabıt kâtibi, ceza mahkemeleri ön büroda 2 zabıt kâtibi, 1 tarama memuru, hukuk mahkemeleri ön büroda 2 zabıt kâtibi, 2 tarama memuru, 1 tevzii personeli, 2 vezne memuru, savcılık ön büroda 3 zabıt kâtibi, idare mahkemeleri ön büroda 2 zabıt kâtibi görevlendirilmiştir. Vezne birimi, hukuk mahkemeleri ön büronun bulunduğu yere taşınarak tüm işlerin bir arada yapılabilmesine olanak sağlanmıştır.

   

SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Elazığ Adliyesi Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır. →WebPortal←